Ишкананын ичинде кантип эффективдүү баарлашуу керек

Байланыш мындан ары жөн гана "жумшак" функция эмес.

Байланыш компаниянын ишин жакшыртып, бизнестин ийгилигине түрткү болот. Кантип эффективдүү байланыш түзө алабыз жана өзгөрүүлөрдү башкара алабыз?

Негизги: маданиятты жана жүрүм -турумду түшүнүү

Натыйжалуу баарлашуунун жана өзгөрүүлөрдү башкаруунун максаты - кызматкерлердин позитивдүү жүрүм -турумуна көмөктөшүү, бирок негиз катары корпоративдик маданият жана жүрүм -турум аң -сезими жок болсо, корпоративдик ийгиликтин мүмкүнчүлүктөрү төмөндөшү мүмкүн.

Эгерде кызматкерлер катышууга жана позитивдүү жооп берүүгө шыктандыра албаса, эң көрүнүктүү бизнес стратегиясы да ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн. Эгерде ишкана инновациялык стратегиялык сунушту сунуштаса, анда бардык кызматкерлер инновациялык ой жүгүртүүнү активдүү жүргүзүшү жана бири -бири менен новатордук көз караштарды бөлүшүүсү зарыл. Эң ийгиликтүү компаниялар активдүү түрдө корпоративдик стратегияга шайкеш келген уюштуруу маданиятын түзүшөт.

Жалпы практика төмөнкүлөрдү камтыйт: компаниянын стратегиялык максаттарын колдоо үчүн кайсы кызматкерлердин топтору жана кайсы маданий элементтер керек экендигин тактоо; компаниянын кызматкерлерин классификациялоо жана кызматкерлердин ар кандай топторунун жүрүм -турумуна эмне түрткү болорун тактап, алар компанияга өз максаттарына жетүүгө жардам бере алат; жогорудагы маалыматка ылайык, таланттардын жашоо циклине негизделген ар бир негизги кызматкерлер тобу үчүн эмгек шарттарын жана сыйлыктарын жана стимулдарын иштеп чыгуу.

5

Фонд: Кызматкердин жагымдуу сунушун иштеп чыгып, аны иш жүзүндө колдонуңуз

Кызматкерлердин баалуулук сунушу (EVP)-бул "эмгек келишими", ал уюмдун кызматкерлеринин тажрыйбасынын бардык аспектилерин камтыйт, анын ичинде кызматкерлердин пайдасы гана эмес (иш тажрыйбасы, мүмкүнчүлүктөр жана сыйлыктар), бирок кызматкердин күткөн кирешеси. уюм (кызматкерлердин негизги компетенциялары), активдүү аракет, өзүн-өзү өркүндөтүү, баалуулуктар жана жүрүм-турум).

2

Эффективдүү компаниялар төмөнкү үч аспектте мыкты көрсөткүчтөргө ээ:

(1) .Эффективдүү компаниялар керектөө рыногун бөлүү ыкмасынан үйрөнүшөт жана кызматкерлерди жөндөмдөрүнө же ролдоруна, ошондой эле ар кандай жеке өзгөчөлүктөрүнө жана социалдык позициясына жараша ар кандай топторго бөлүшөт. Төмөн натыйжалуу компанияларга салыштырмалуу, жогорку эффективдүү компаниялар кызматкерлердин ар кандай топторуна эмне түрткү болгонун түшүнүү үчүн эки эсе көп убакыт коротушат.

(2) .Эң эффективдүү компаниялар уюмдун бизнес стратегиялык максаттарына жетүү үчүн талап кылынган маданиятын жана жүрүм -турумун өркүндөтүү үчүн кызматкерлердин дифференциацияланган сунуштарын түзүшөт. Эң натыйжалуу компаниялар, негизинен, долбоордун чыгымдарына көңүл буруунун ордуна, компаниянын ийгилигине алып келген жүрүм -турумуна үч эсе көбүрөөк көңүл бурушат.

(3) .Эң эффективдүү уюмдардагы менеджерлердин эффективдүүлүгү кызматкерлердин баалуулук сунуштарын аткарууда көрүнүктүү. Бул менеджерлер кызматкерлерге "иштөө шарттарын" түшүндүрүп гана тим болбостон, убадаларын да аткарышат (Figure 1). Расмий EVPге ээ болгон жана менеджерлерди EVPди толук пайдаланууга үндөгөн компаниялар EVPти ишке ашырган жетекчилерге көбүрөөк көңүл бурушат.

Стратегия: өзгөрүүлөрдү натыйжалуу башкарууну ишке ашыруу үчүн менеджерлерди мобилизациялоо

Көпчүлүк корпоративдик долбоорлор белгиленген максаттарга жеткен жок. Баштапкы этапта өзгөртүү долбоорлорунун 55% ы гана ийгиликтүү болгон, ал эми өзгөртүү долбоорлорунун төрттөн бири гана узак мөөнөттүү ийгиликтерге жетишкен.

Менеджерлер ийгиликтүү өзгөрүүлөрдүн катализатору боло алышат-бул менеджерлерди өзгөрүүлөргө даярдоо жана аларды корпоративдик өзгөрүүлөрдөгү ролу үчүн жоопко тартуу. Дээрлик бардык компаниялар менеджерлер үчүн көндүмдөрдү үйрөтүшөт, бирок компаниялардын чейрек бөлүгү гана бул тренингдер чындыгында иштейт деп эсептешет. Мыкты компаниялар менеджердик тренингге салымдарын көбөйтүшөт, ошондуктан алар өзгөрүү мезгилинде өз кызматкерлерине көбүрөөк колдоо жана жардам көрсөтө алышат, алардын талаптарын угушат жана бекем жана күчтүү пикирлерин айтышат.

9

Жүрүм -туруму: корпоративдик жамааттын маданиятын калыптандыруу жана маалымат алмашууга көмөктөшүү

Мурда компаниялар иерархиялык жумушчу мамилелерди сактоого жана кызматкерлердин иши менен кардарлардын пикирлеринин ортосунда так байланыштарды түзүүгө багытталган. Эми, жаңы технологияларга кызыккан кызматкерлер интернетте жана оффлайнда бир топ эркин жана кызматташуу мамилесин түзүп жатышат. Мыкты иштеген компаниялар бардык деңгээлдеги кызматкерлер менен компаниялардын ортосунда корпоративдик жамааттарды куруп жатышат.

Ошол эле учурда, маалыматтар корпоративдик жамааттарды курууда социалдык медиага караганда эффективдүү менеджерлер маанилүү экенин көрсөтөт. Учурдагы кырдаалда эффективдүү менеджерлердин эң маанилүү мүнөздөмөлөрүнүн бири-бул өз кызматкерлери менен ишенимдүү мамиле түзүү, анын ичинде жаңы социалдык инструменттерди колдонуу жана корпоративдик коомчулуктун сезимин куруу. Эң эффективдүү компаниялар менеджерлерден корпоративдик жамааттарды курууну жана бул максатка жетүү үчүн көндүмдөрдү өздөштүрүүнү талап кылышат-бул көндүмдөр жаңы социалдык медианы колдонууга же колдонбоого байланыштуу эмес.


Билдирүү убактысы: 18-20-август